Koolitus
Projektist
Kaart
Objektid
Fotopank
Legendid
Kontakt

Projekti uudised

Uudiste arhiiv


Koolitusluba nr. 5653HTM 

Rahvakunsti- ja käsitöömeistri kursus nahatöö alal
Toimumise aeg:  05.04.2012 - 24.05.2012
Maht: 240 tundi
Teema
Tundide arv
S.h. teooria
S.h. praktika
Nahk
240
96
144
Eesti rahvakultuuri ajalugu, eripära ja traditsioonid. Nahatöö ajalugu. Eestikeelne terminoloogia Töökeskkonna ohutus.
24
24
 
Aksessuaaride valmistamine (kotid, vööd, ehted, pudu)
32
16
16
Traditsiooniliste nahkesemete koopiate valmistamine
32
16
16
Naha kui materjali parkimine
32
8
24
Köitmine
32
8
24
Sisustusobjektide valmistamine
32
8
24
Nahkvormide valmistamine (vutlarid, karbid jms)
32
8
24
Materjalide hankimine, kulu ja tööaja arvestamine. Nahast käsitöötoote hinna kalkuleerimine.
24
8
16

Maksmus: 1560 euro 
Koolituse keel: vene
Koolituse koht: Linda 24, Narva
Õppejõud: Ljudmila Sedova

Põhilektori ees- ja perekonnanimi
Ljudmila Sedova
Lektori haridustase ja eriala nimetus
Leningradi Tekstiili- ja Kergetööstuse Instituut, eriala – nahast esemete konstrueerimine
Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas (tuua välja ettevõtte/asutuse nimi, amet ja töökogemuse kestus)
Narva Loomemaja, õpetaja, 09.1995.a. kuni käesoleva ajani, 16 aastat
MTÜ VANA NARVA KÄSITÖÖLISTE JA KAUPMEESTE GILD, õpetaja, 2010 – 2011.a.a.


Rahvakunsti- ja käsitöömeistri kursus keraamika alal
Toimumise aeg:  13.04.2012 - 04.06.2012
Maht: 240 tundi
Teema
Tundide arv
S.h. teooria
S.h. praktika
Keraamika
240
104
136
Keraamika ajalugu.Töökeskkonna ohutus ja säästev eluviis. Eestikeelne terminoloogia. Materjalid. Töövahendid.
24
24
 
Keraamika tehnikate tundmine ja valdamine. Modelleerimine. Šabloontreimine. Käsitreimine.
80
32
48
Valamine. Pressimine. Kipsitöö.
80
32
48
Viimistlemine. Kuivatamine. Glasuuri valmistamine ja angobeerimine.
32
8
24
Materjalikulu ja tööaja arvestamine. Keraamilise toote omahinna kalkuleerimine.
24
8
16

Maksmus: 1560 euro 
Koolituse keel: vene
Koolituse koht: Linda 24, Narva
Õppejõud: Ljudmila Sedova
Põhilektori ees- ja perekonnanimi
Ljudmila Sedova
Lektori haridustase ja eriala nimetus
Leningradi Tekstiili- ja Kergetööstuse Instituut, eriala – nahast esemete konstrueerimine
Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas (tuua välja ettevõtte/asutuse nimi, amet ja töökogemuse kestus)
Narva Loomemaja, õpetaja, 09.1995.a. kuni käesoleva ajani, 16 aastat
MTÜ VANA NARVA KÄSITÖÖLISTE JA KAUPMEESTE GILD, õpetaja, 2010 – 2011.a.a.


Rahvakunsti- ja käsitöömeistri kursus tekstiili alal
Toimumise aeg:  09.04.2012 - 11.05.2012 
Maht: 160 tundi
Maksmus: 1120 euro 
Koolituse keel: vene
Koolituse koht: Linda 24, Narva
Õppejõud: Irina Gavrilova

Põhilektori ees- ja perekonnanimi
Irina Gavrilova
Lektori haridustase ja eriala nimetus
Leningradi Tehnoloogiainstituut, insener-tehnoloog (tugevad materjalid)
Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas (tuua välja ettevõtte/asutuse nimi, amet ja töökogemuse kestus)
Sillamäe kutsehariduskeskus ja Narva Kutsehariduskeskus, õpetaja, 2007 – 2011.a.a.
MTÜ VANA NARVA KÄSITÖÖLISTE JA KAUPMEESTE GILD, õpetaja, 2010 – 2011.a.a.
 

Lehekülje disain ja töötlus:
Anton Vylitok
Copyright 2007—2009